Praha (140)

Praha (140)

blízko Karlovho mosta si môžete ako suvenír Prahy kúpiť aj ruskú matriošku...?